कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 सुमन कोइराला सुमन कोइराला का.मु. शाखा अधिकृत Inaruwa Municipality 6, सुनसरी 9846074278
suman.koirala78@gmail.com
2 सदानन्द दास नायब सुब्बा Hanumannagar Kangkalini 7, सप्तरी नागरिकता शाखा 9852821153
3 इन्द्र नारायण यादव इन्द्र नारायण यादव कार्यालय सहयोगी Rajbiraj 8, सप्तरी राहदानी शाखा 9852821154
4 सत्य नारायण यादव कार्यालय सहयोगी वोदेवर्साइन 7, सप्तरी नागरिकता शाखा 9811767859